Tuesday, August 9, 2011

Dermalah Organ Demi Sebuah Kehidupan....


Assalamualaikum...

Alhamdulillah, sesungguhnya hari yang mendatang ini adalah hadiah dan anugerah yang diberikan oleh Allah yang sangat bernilai harganya yang tidak boleh dipersia-siakan. Jika mahu dihitung akan nikmat Allah kepada kita, nescaya tidaklah mampu dengan daya dan upaya setitik air laut cuma. Namun, sejauh mana kita menghargai nikmat yang Allah bagi kepada kita dengan memberi kebaikan kepada orang lain?

Siapa yang lebih cinta maka dialah yang lebih banyak memberi. Dengan ini orang yang kurang memberi, itu petanda 'kurang'nya cinta. Apabila kurangnya rasa cinta, tergugatlah persaudaraan dan rengganglah persahabatan.

Allah memberi untuk kita memberi...

Islam dan Hukum Pendermaan Organ

Allah s.w.t mensyariatkan semua peraturan demi memastikan kemaslahatan manusia iaitu memenuhi keperluan darurat, hajat dan taksiniyat(kesempurnaan). Dengan inilah undangundang syarak dilihat sebagai jalan untuk memenuhi salah satu daripada keperluan tadi. Kesyumulan agama Islam ini membenarkan pelbagai petikaian pendapat di kalangan ulamanya selagi ia tidak lari dari hukum asas. Contohnya sembahyang lima waktu sehari semalam adalah ibadah yang diwajibkan. Namun begitu cara berpakaian sewaktu sembahyang tidak ditetapkan. Hukum asasnya adalah ia menutup aurat. Jenis pakaian dan warna pakaian telah ditentukan ikut mazhab-mazhab tertentu. Walaupun ia berbeza di antara satu mazhab dengan yang lain ia tetap tidak lari dari hukum asas. Begitu jugalah halnya dengan pendermaan organ. Ada pendapat yang mengharuskannya berdasarkan alasan-alasan tertentu ada juga yang tidak mengharuskannya.

Masalah Etika dan Autoriti Hukum Islam Yang Tidak Menyokong Pendermaan Organ

1. Islam mengharamkan sesiapa sahaja yang mencari kebinasaan dan mewajibkan untuk

dihapuskan segala yang memudaratkan.

- Perbuatan mengambil organ dari tubuh badan seseorang itu dianggap sebagai melakukan sesuatu kemusnahan. Ini adalah kerana orang yang diambil organ darinya itu akan mengalami kecacatan. Ia seolah-olah membinasakan haknya untuk hidup atau mati dengan sempurna.

2. Islam tidak membenarkan penyiksaaan ke atas mayat dilakukan.

Mengambil salah satu daripada organ si mati akan menyiksa mayat tersebut. Ini adalah kerana setiap anggota seseorang itu akan disoal pada hari kemudian untuk mengesahkan setiap perbuatan yang telah dilakukan semasa hidup di dunia.Penyiksaan ke atas mayat dilarang berdasarkan sebuah hadith yang sahih diriwayatkan oleh Malik dan Abu Dawud RA dari A’syah RA dari Rasulullah s.a.w. Sabda baginda:

Maksudnya: Mematahkan tulang mayat samalah dengan mematahkannya di masa hidupnya.

Menurut Dr. Abduh Asy-Syawqi, dalam hadith ini Rasulullah S.A.W melarang mencincang atau menghodohkan jenazah sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Arab di Jahiliyah.Hj. Syeikh Hasanain Makhluf R.M berpendapat bahawa keharusan yang dikatakan di dalam hal pemindahan organ bukanlah sesuatu yang umum. Dalam ertikata lain, pemindahan ini boleh dilakukan terhadap sesiapa sahaja tanpa mengambil kira suasana yang ada. Ia bukan sahaja tidak berdasarkan keperluan darurat, tetapi mengundang keburukan yang lebih besar. Keburukan ini adalah tidak setimpal dengan tujuan untuk menyembuhkan penyakit pesakit kerana ia menimbulkan kemarahan kepada waris mayat tersebut. Beliau telah mencadangkan bahawa pemindahan organ (khususnya mata) hendaklah ditumpukan kepada sebahagian mayat yang tidak mempunyai ahli waris dan penjenayah-penjenayah yang telah dijatuhkan hukuman qisas.

3. Islam melarang perbuatan menjual beli organ

Kebanyakkan pendapat yang menentang kegiatan pemindahan organ adalah kerana ia dapat menyumbang kepada kegiatan menjual beli organ. Kegiatan ini telah banyak dilakukan di negara-negara seperti India dan China. Dalil syarak yang mengharamkan jual beli organ adalah sebuah hadis yng diriwaytkan oleh Ibn Hjar Qastalani, Al Fath Al Bari, Rasulullah S.A.W pernah bersabda yang bermaksud:

Rasulullah SAW bersabda. Allah berfirman: “Ada tiga golongan manusia yang Aku akan memusuhinya pada hari kiamat. Seorang lelaki yang memberi sesuatu keranaku, kemudian ia khianat, seseorang yang menjual seseorang yang merdeka dan memakan hasil jualannya dan seseorang lelaki yang menyewa seorang pekerja, lalu pekerja itu menyempurnakan kerjanya, tetapi malangnya lelaki yang menyewanya itu tidak menyempurnakan upahnya.”

Etika dan Autoriti Hukum Islam Yang Menyokong Pemindahan Organ

Pendapat yang mengatakan bahawa pemindahan organ itu tidak boleh dilakukan adalah berdasarkan autoriti bahawa Allah s.w.t mengharamkan sebarang pembinasaan di lakukan di muka bumi ini dibidas oleh pendapat yang menggunakan Firman Allah yang berikut:

1. Allah swt tidak menyukarkan umat Islam

Al Maidah: 5/6; Maksudnya: “Allah bukan mahu menyukarkan kamu”

Al Hajj: 78; Maksudnya: “Dan Ia tidak membebankan kamu dengan sesuatu kesukaran

di dalam agama.”

Bersesuaian dengan maksud ayat di atas, Islam itu bukanlah suatu agama yang menyukarkan umatnya.Ada pendapat yang mengatakan bahawa organ tidak boleh diambil dari seseorang yang telah mati di atas sebab-sebab yang telah dinyatakan di atas. Al Razi menyanggah pendapat ini. Beliau berpendapat bahawa tiada lagi kesakitan setelah mati. Ini adalah kerana mereka yang benar-benar percaya akan kewujudan hari akhirat, sudah tentu kehidupan di dunia ini dipenuhi dengan usaha-usaha untuk berbuat kebaikan dan cuba sedaya upaya untuk memenuhi segala tuntutan agama. Perkara ini jugalah yang akan mengurangkan kesakitan setelah mati.

2. Prinsip apabila bertembung dua kemudaratan

Memenuhi dan memelihara keperluan darurat manusia adalah merupakan salah satu daripada perkara-perkara yang dituntut oleh syara'. Hukum asal yang mengharamkan pemindahan organ manusia adalah merupakan batasan yang bertujuan menghindarkan kemudaratan. Jika pemindahan itu memudaratkan penderma maka ia perlu dielakkan. Manakala jika tanpa pemindahan tersebut pesakit yang sepatutnya menerima organ itu akan berada di dalam kemudaratan yang lebih hebat maka pemindahan organ itu adalah diharuskan. Etika perubatan dalam Islam adalah diasaskan oleh prinsip memuliakan kehidupan manusia serta menjaga nilai-nilai yang terdapat dalam sesebuah kehidupan. Ini termasuklah apabila ‘’bertembung dua kemudaratan, maka pilihlah kemudaratan yang sedikit”.

Farookh Busara menambah pula bahawa selain prinsip dua kemudaratan ada satu prinsip etika lain yang terpakai dalam perubatan iaitu ‘keperluan mengatasi larangan’.Ini bermakna bila timbul suatu keadaan yang memerlukan satu keperluan dilaksanakan tetapi terdapat larangan tertentu, maka larangan itu boleh diketepikan. Beliau seterusnya mengatakan dengan merujuk kepada prinsip-prinsip etika di atas apabila terdapat dua kemudaratan iaitu samada mahu mengorbankan kehormatan mayat atau mengorbankan nyawa orang yang memerlukan organ, maka menyelamatkan nyawa seseorang akan mendatangkan kemudaratan yang sedikit.

3. Keizinan atau Persetujuan Penderma

Di dalam pemindahan organ, isu utama yang sering diberi penekanan adalah soal mendapatkan persetujuan daripada penderma. Persetujuan itu haruslah dipastikan oleh pegawai-pegawai perubatan yang terlibat. Di dalam Islam kesolehan dan keikhlasan di dalam peribadi doktor dititikberatkan oleh ahli perubatan Yunani. Ia dianggap sebagai penjaga badan dan juga jiwa manusia. Penekanan ini adalah sesuatu yang diiktiraf di dalam semua kebudayaan yang maju pada zaman lampau dan zaman pertengahan.Seorang ahli perubatan Islam yang terkenal, Al-Razi, mencadangkan doktor dan pesakit perlu mematuhi etika displin.Bagi beliau para pegawai perubatan perlu mendapatkan kepercayaan daripada pesakit. Ini menunjukkan bahawa Islam amat menitikberatkan hak seseorang pesakit dan ini termasuklah hak seorang penderma untuk memberi persetujuan. Ulama-ulama Islam telah menggubal lima teori asas hak manusia yang menjadi tanggungjawab kerajaan untuk menjaganya iaitu hak perlindungan untuk hidup, perlindungan harta benda, kepercayaan, kehormatan dan kebebasan berfikir.Hak-hak ini adalah selaras dengan hak yang perlu dijaga di dalam mana-mana proses pemindahan organ.Ini bermakna walaupun manusia itu dimuliakan dan tidak boleh dilakukan kemusnahan pada tubuh badannya tetapi di dalam keadaan di mana dia merelakannya untuk kesejahteraan orang lain, keputusannya harus dihormati.

4. Islam mementingkan nilai kebajikan dan kasih sayang sesama manusia.

Di dalam firmanNya:

Maksudnya:”… dan sesiapa yang telah menjaga keselamatan hidup seorang manusia, maka seolah-olah

dia telah menjaga keselamatan hidup manusia semuanya…’ Surah Al. Maidah 5:32

Ayat ini menerangkan betapa pentingnya nyawa manusia yang tidak boleh ditukar ganti.

Sabda Rasulullah s.a.w. maksudnya:

‘Allah tidak akan mengasihani sesiapa yang tidak mempunyai perasaan belas kasihan terhadap

manusia.’

Hadis jenis ini bertujuan untuk memaparkan penekanan Al Quran tentang sifat pemurah Allah yang tidak terbatas. Firman Allah s.w.t

Maksudnya: ‘Tahukah engkau akan orang yang mendustakan agama? …….dan orang yang tidak

memberi bantuan sedikit pun pada orang yang memerlukannya.’ Al Maun: 107: 1-7

Firman Allah s.w.t di atas menjelaskan bahawa membantu seseorang yang memerlukan adalah dituntut oleh Islam. Ini bermakna jika kita berkemampuan mendermakan organ untuk membantu insan lain meneruskan hidupnya maka sewajarnya kita berbuat demikian.

Firman Allah s.w.t (16:90)

‘Islam teaches that God has provided man with a great variety of natural remedies to cure

his ills’

Bermakna ajaran Islam itu mengatakan bahawa Allah s.w.t itu telah menyediakan berbagai cara untuk mengubati penyakit-penyakit. Setiap penyakit itu ada ubatnya. Tetapi dalam mengubati penyakit, mereka-mereka yang terlibat iaitu samada pesakitnya sendiri atau pengubatnya atau jenis ubatan yang digunakan mestilah selaras dengan prinsip-prinsip perubatan yang berkaitan dalam Islam. Ibn Khaldun dengan jelasnya mengatakan masyarakat manusia itu adalah sesuatu yang penting. Setiap individu memerlukan individu lain untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukannya. Sebuah kehidupan dan kewujudan manusia adalah mustahil melainkan mereka bekerjasama di dalam mendapatkan makanan dan keperluan mereka.

Khalifah Ummar al- Khattab r.a telah menentukan bahawa jika seseorang lelaki mati kerana kelaparan dalam sesuatu daerah, masyarakat di daerah itulah yang wajib membayar fidyah seolah-olah mereka telah membunuhnya. Kaedah ini boleh dikiaskan kepada keadaan seorang pesakit yang mati akibat kekurangan darah atau kerosakan ginjal yang tidak berganti. Maksud beberapa ayat al- Quran dan hadis boleh dikaitkan dengan kaedah ini:

‘Contoh orang mukminin dalam kerahmatan, rasa kasih sayang serta kelembutan mereka, ialah umpama jasad, jika satu bahagian mengadu kesakitan, bahagian-bahagian lain juga turut bertindak’ (al Bukhari) ‘…dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin) atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan..’ ( Surah Al- Hasyr,59:9)

‘…dan sesiapa yang menyelamatkan nyawa, maka seolah-olah dia telah menyelamatkan nyawa semua umat manusia’ ( Surah Al-Maidah, 5:32)

Penutup

Secara keseluruhannya bolehlah dikatakan bahawa orang Islam percaya bahawa kehidupan manusia di dunia ini hanyalah sementara, oleh itu kita perlu menghargainya. Berkaitan isu pemindahan organ ini, keseimbangan yang wajar perlu wujud dalam mengimbangi hak diri sendiri untuk hidup dan mati dengan selesa dan hak orang lain untuk turut hidup dengan selesa. Dari perbincangan di atas kita mampu melihat bahawa banyak autoriti dan persoalan etika dalam Islam yang menyokong usaha pendermaan organ ini. Kehidupan itu dipinjamkan oleh Allah s.w.t kepada makhluk-makhluknya. Oleh yang demikian setiap seorang tidak mempunyai possesi mutlak ke atas dirinya. Ibarat seorang penyewa yang perlu menjaga harta yang disewanya sebaik mungkin. Ketika tempoh sewaan itu kita perlu membayar secara berterusan. Begitu juga kita diibaratkan perlu membayar secara berterusan kepada Pencipta manusia iaitu membayar dengan melakukan perkaraperkara yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang. Ini selaras dengan pendekatan Islam ‘amal ma’aruf nafi mungkar’ Isu pendermaan organ boleh dilihat sebagai terangkum dalam bidang fardhu kifayah.Langkah darurat ini tidak boleh dipaksakan ke atas seseorang individu, dan tidak pula boleh mendedahkan pihak penderma kepada bahaya. Profesion perubatan bertanggungjawab mengendalikan usaha ini dari sudut cara pemindahan dan perundangannya selaras dengan etika perubatan Islam. Akhir kata etika perubatan Islam mementingkan penyelamatan sebuah nyawa. Mereka berpegang bahawa kematian itu adalah sebahagian dari kontrak bersama Penciptanya dan sebahagian dari sebuah perjalanan di muka bumi ini.

Wallahualam........

Monday, August 8, 2011

Dental Hygiene in Fasting


Fasting, using the tooth stick [brush]

It is preferred for the fasting person to use a tooth stick or a brush. There is no difference if he uses it at the beginning or the ending of the day. At-Tirmidhi affirms that: "Ash-Shafhi did not see anything wrong with using a tooth stick [brush] during the beginning or the ending of the day." The Prophet would use his tooth stick [brush] while fasting.

Dental Hygiene

This involves using a stick or similar object to clean one's teeth. The best type to use is that of the arak tree found in the Hejaz. Such a practice strengthens the gums, prevents tooth disease, helps digestion and facilitates the flow of urine. This sunnah is fulfilled by using any object which removes yellow stains on the teeth and cleans the mouth, such as a toothbrush, and so on. Abu Hurairah reported that the Prophet, upon whom be peace, said, "Were it not to be a hardship on my community, I would have ordered them to use a toothbrush for every ablution." (Related by Malik, ash-Shaf'i, al-Baihaqi and al-Hakim.) 'Aishah reported that the Prophet said, "The toothbrush purifies the mouth and is pleasing to the Lord." (Related by Ahmad, an-Nasa'i and at-Tirmidhi.)
Using a toothbrush is liked at any time, but there are five times in which it is especially liked:
1. ablution,
2. prayer,
3. reading the Qur'an,
4. rising from sleep, and
5. when the taste in one's mouth has changed. Fasting and non-fasting people may use it at the beginning, the end, or at any other time during the day. 'Amr ibn Rabi'ah said, "I have seen the Messenger of Allah, upon whom be peace, on countless occasions using a toothbrush while fasting." (Related by Ahmad, Abu Dawud and at-Tirmidhi.)
When one uses a toothbrush, it is sunnah to clean it afterwards. Said 'Aishah, "When the Prophet, upon whom be peace, used his toothbrush, he would give it to me. I would wash it, use it, wash it again and give it back to him." (Related by Abu Dawud and alBaihaqi.)
It is part of the sunnah that one who has no teeth may use his fingers to clean his mouth. Asked 'Aishah, "O Messenger of Allah, how should a toothless person cleanse his mouth?" "By putting his fingers into his mouth," he replied. (Related by at-Tabarani.)

Di manakah kemuliaan kita??

Jika manusia rasa mulia kerana pangkat,

Firaun lebih mulia dari kita,

Tapi Allah telah pun mematikan dia....

Jika kita rasa mulia kerana harta,

Qarun lebih mulia,

Tapi Allah telah meneggelamkannya.......

Jika kita rasa mulia kerana bangsa,

Bani Israiel lebih mulia,

Tapi Allah melaknat mereka....

Mulia kita kerana Islam,

Hingga kejatuhan khilafah Islamiyah......

Muhasabah untuk diri sendiri dan semua sahabat. Pangkat dan gelaran kita hari ini seperti Dato’, doktor dan sebagainya tidak menjadikan diri kita mulia. Semua itu adalah gelaran yang diberikan oleh manusia, hakikatnya..kita semua sama...kita semua memegang gelaran sebagai seorang ‘hamba’. Ya...hamba yang merdeka...Yang bebas melakukan apa yang diingini tidak seperti hamba kepada manusia. Tapi hakikatnya tanpa kita sedari, kita sering memandang rendah orang lain, yang bekerja sebagai seorang doktor, memandang rendah jururawat, yang bekerja sebagai pegawai,memandang rendah pada kerani bawahan dan ramai antara kita, memandang rendah pada tukang sapu sampah, tukang cuci dan yang lain-lain. Kita semua sekadar pelakon di pentas dunia, semua berhak menjadi pelakon yang terbaik di pentas dunia dan ianya tidak semestinya dianugerahkan kepada seorang raja atau perdana menteri. Hanya iman dan takwa yang membezakan kita. Mungkin seseorang itu hanyalah orang biasa pada pandangan kita, tapi mungkin dia adalah insan yang mulia disisi Tuhan, lebih mulia dari kita yang tiada apa-apa, tapi kita memandang rendah pada diri mereka.

Barangan berjenama memang menjadi idaman kebanyakan dari kita, kalau boleh dari hujung rambut sehingga ke hujung kaki kita inginkan yang berjenama. Tidak salah jika kita inginkan yang berjenama kerana kualitinya yang ramai antara kita sendiri mengakuinya, tapi jangan sampai kita rasa takde “class” memakai yang tidak berjenama. Tanpa kita sedari rasa riyak telah tumbuh menular dalam diri kita. Sunggguh rasa riyak, ujub dan suma’h memang sangat halus. Sedangkan syurga itu tidak layak bagi mereka yang mempunyai rasa riyak walaupun sebesar biji sawi...Astaghfirullahalazim...

Memang mulianya manusia kerana Islam, tapi itu adalah suatu masa dahulu.Islam mengembalikan maruah manusia terutamanya wanita, bangkit dari zaman jahiliyah yang penuh dengan kegelapan. Kini, tanpa harta, pangkat dan jawatan siapalah yang ingin memandang kita. Seorang yang mempunyai ijazah dalam pengajian Islam tidak lagi dipandang mulia berbanding mereka yang mempunyai ijazah dalam kedoktoran, kejuruteraan dan lain-lain lagi yang dipandang mulia oleh manusia. Seorang yang ingin betul-betul mengamalkan Islam dalam kehidupan dianggap ketinggalan zaman.

Namun sahabatku, jangan dijadikan alasan untuk tidak mengamalkan Islam atau mengamalkan Islam biasa-biasa sahaja. Sesungguhnya antara pandangan Tuhan dan pandangan manusia mana yang harus kita pillih? Tentulah pandangan Tuhan...ingat dunia adalah ladang untuk bercucuk tanam untuk bekalan di akhirat kelak. Kita hanya akan mulia dengan Islam. Semoga zaman kegemilangan Islam akan kembali jua akhirnya =)

Wednesday, June 16, 2010

CERITA TAK MASUK AKAL

Seorang ayah pergi merantau ke luar negara untuk mencari rezeki meninggalkan seorang isteri dan tiga orang anak. Dia seorang yang penyayang dan sangat dikasihi dan dihormati pula oleh ahli keluarganya.

Setelah keadaannya di rantau orang agak stabil, dia menghantar surat pertama kepada keluarganya. Mereka sangat gembira menerima surat yang sungguh bermakna dari seorang ayah yang sangat dikasihi dan disayangi. Sampul surat itu ditenung berulang kali. Masing-masing memeluk dan mengucup surat tersebut bagai tidak mahu dilepaskan. Kemudian surat yang berharga itu disimpan di dalam pembalut sutera yang indah. Sekali sekala surat itu dikeluarkan dari pembalutnya untuk dibersihkan daripada debu dan habuk. Kemudian meletakkan kembali di dalam pembalutnya.

Kemudian tiba pula surat kedua, ketiga dan seterusnya. Semuanya disimpan dan dijaga rapi seperti surat pertama.

Beberapa tahun berlalu…

Tibalah masa untuk si ayah pulang menemui keluarga tercinta. Alangkah terkejutnya dia apabila mendapati tiada seorangpun yang tinggal kecuali anak bongsunya.
Dengan cemas dia bertanya:-
Mana ibumu?
- Ibu ditimpa sakit yang amat teruk. Kami tidak ada wang untuk membiayai rawatannya sehingga akhirnya dia meninggal dunia.
- Kenapa begitu? Apakah kamu tidak membuka suratku yang pertama? Di dalamnya terkandung sejumlah wang yang banyak untuk perbelanjaan kamu?
- Tidak!
Di mana pula abangmu?
- Dia telah terpengaruh dengan kawan-kawan sebaya yang jahat. Selepas kematian ibu, tidak ada siapa yang mampu menasihatinya. Sekarang dia sudah jadi sebahagian daripada mereka.
- (Ayah semakin hairan) Kenapa begitu? Aku telah tulis dengan panjang lebar menasihati kamu agar berhati-hati memilih kawan. Jangan berkawan dengan orang jahat kerana lama kelamaan kita juga akan jadi jahat! Aku juga meminta agar abangmu itu mengikut aku di rantau orang. Apakah kamu tidak membaca suratku?
- Tidak!
- لا حول ولا قوة إلا بالله
Kakakmu di mana?
- Dia pernah tulis surat kepada ayah meminta nasihat tentang seorang pemuda yang melamarnya. Sekarang dia telah berkawin dengan pemuda itu. Tapi malangnya dia tidak bahagia. Hidupnya menderita didera sepanjang masa lahir dan batin.
- Bukankah aku telah jawab surat itu menasihatinya agar jangan terima lamaran pemuda itu? Aku telah ingatkan, jangan pillih pasangan berdasarkan harta dan kedudukan. Tapi pilihlah berdasarkan agama, akhlak dan keturunan! Kamu tidak baca semua surat-suratku?
- Tidak! Kami simpan surat-surat ayah di dalam pembalut sutera yang cantik, kami usap dan cium surat itu sebagai tanda sayang dan rindu kami kepada ayah! Tetapi kami tidak membacanya…

Tidak ada siapa yang percaya akan kebenaran cerita ini. Mungkin ada yang akan berkata ia tidak masuk akal sama sekali!

Namun sedarkah kita bahawa inilah kisah benar. Kisah yang tak masuk akal inilah yang berlaku dalam kehidupan umat Islam hari ini?

Kita menerima surat dari Yang Maha Mengetahui, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Memerhati lagi Maha Bijaksana. Surat yang mengandungi panduan, ajaran serta petunjuk dalam segenap bidang kehidupan. Tetapi sejauh mana kita membaca, memahami dan mengikuti panduan yang diberi?

Maka jadilah apa yang terjadi! Umat Islam mati dibunuh saban hari, di sana sini. Jenayah meningkat, keruntuhan akhlak mencemaskan di semua peringkat, wanita-wanita didera dan diperkosa tanpa mengira tua atau muda, bayi-bayi yang tidak berdosa dibuang merata-rata, dan bermacam-macam kejahatan, maksiat dan kemungkaran yang menjijikkan.

Semuanya berpunca daripada tidak membaca dan mengambil pengajaran daripada Surat yang dikirim oleh Pencipta Yang Maha Esa Yang Amat Sayang kepada makhluk-Nya!

Saturday, April 3, 2010

TERSENYUMLAH............Sesungguhnya dikau sering mengeluh dan berkata,
Daku tidak mempunyai apa-apa lagi……..
Padahal bumi, langit dan pohon-pohon hijau terbentang dihadapanmu
Burung berkicau, menyanyi riang
Air sungai mengalir tenang yang kadang kalanya akan berkocak
Membentuk muzik jiwa
Dan matahari di atas kepalamu memandang geram penuh amarah
Cahaya di kaki dan puncak bukit membina tanah lapang yang rata
Tiupan angin menyapa lembut di wajahmu
Dunia riang kepadamu, namun mengapa dikau masih bermasam durja
Dunia tersenyum kepadamu, namun dikau masih tidak tersenyum
Jika dikau sedih dengan kemuliaan yang sudah lalu
Penyesalan itu sesungguhnya tidak mampu mengembalikannya
Atau dikau murung dengan dengan adanya musibah
Tetapi sesungguhnya dikau tidak mampu menghalang datangnya musibah
Lihatlah masih ada gambar-gambar yang mengintai di sebalik embun yang seolah-olah Bercakap dengan indahnya
Dunia tersenyum kepadamu
Maka tersenyumlah………

SUATU KEBANGKITAN


Menulis bukanlah suatu yang mudah…
Ia bukanlah sekadar lontaran idea, perasaan dan pendapat dari seorang penulis
Namun ia lebih dari sekadar itu…
Sedar dgn bakat penulisan yg tiada dalam diri yang mampu mengusik jiwa dan pemikiran pembaca
Namun apa lah salahnya menulis sekadar untuk keseronokan diri dan menjadikan minda lebih terangsang dan berfikir…..
Tekad dengan itu……
Inilah suatu kebangkitan untuk blog yang post terakhirnya bulan Ramadhan lalu ,yang mana kini dah pun rabiulakhir…..
Semoga terus istiqamah……

Saturday, September 5, 2009

MUHASABAH RAMADHANBismillahirrahmanirrahim........

Subhanallah masa berlalu dengan begitu pantas......
Kini sudah pun berada di pertengahan Ramadhan yakni 15 Ramadhan.....
Masa nan berlalu terlalu pantas... Kesibukan tugasan seharian memang melekakan hingga kan tak terasa kini sedang berada di bulan Ramadhan......

Astaghfirullahalazim.....
Ya Allah, ampunilah daku atas kelekaan diriku dengan kesibukan dunia hingga kadang kala lupa untuk menghargai nikmat Ramadhan yang hanya kunjung tiba setahun hanya sekali......
Dan adakah mungkin masih ada Ramadhan untuk ku tempuhi lagi......

Awal Ramadhan

Memang bulan ini penuh dengan nikmat...
Subhanallah,
Atas nama Ramadhan surau2 dan masjid yang tersergam indah kini dengan sekelip mata di penuhi dengan umat Islam hingga kadang kala terpaksa membentang tikar di luar surau2 @ masjid kerana bilangan jemaah yang bertambah dengan tiba2...
Atas nama Ramadhan ramai muslimah tiba2 menganakan hijab....
Atas nama Ramadhan juga, Al-Quran yang dahulunya lama terbiar berhabuk di bersihkan dan ayat2nya di alunkan...
Atas nama Ramadhan jugalah, tiada yang suka bergosip mengumpat di sana sini....
Semuanya kerana Ramadhan....
memang benarlah Ramadhan itu penuh dengan nikmat, rahmat dan keampunan...
Bulan yang penuh dengan ketenangan...

Penghujung Ramadhan

Terima kasih Ya Allah atas nikmat Ramadhan yang dapat ku tempuhi ini....
Ia adalah satu pengalaman yang indah...
Daku selalu berdoa agar saat ini akan berkekalan...
Namun kita boleh lihat kesannya selepas ramadhan.
Tapi rasanya tidak perlu menuggu lama selepas ramadhan...
Kita boleh lihat di penghujung ramadhan segalanya semakin suram dan pudar.
Masing-masing mula sibuk bersedia meraikan hari yang menggembirakan, memanglah tidak salah untuk meraikaan syawal dengan penuh kegembiraan tetapi janganlan sampai terleka hingga lupa mengutip pahala Ramadhan terutamanya di sepuluh malam yang terakhir...

Lailatul Qadar

" Sesungguhnya Kami telah menurunkannya ( Al-Quran ) di malam yang penuh dengan keberkatan. Sesungguhnya Kami adalah orang2 yang memberi peringatan. Di dalamnya diselesaikan segala urusan yang penuh mengandungi hikmah. Sebagai satu perintah dari diri Kami. Sesungguhnya Kami mengirimkan utusan2 sebagai satu rahmat dari TuhanMu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. "

( Ad dukhan : 2)

" Sesungguhnya Kami telah menurunkannya ( Al-Quran ) pada malam Al-Qadar. apakah yang dimaksudkan dengan malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar itu adalah lebih baik dari 1000 bulan. Turunlah malaikat dan ruh padanya dengan izin Tuhan mereka. Selamatkanlah malam itu hingga keluar fajarnya."

( Al Qadar : 1-6 )

" Bulan Ramadhan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran untuk menjadi petumjuk bagi manusia dan beberapa keterangan yang nyata yang merupakan petunjuk dan pemisah antara yang hak dengan yang batil. "

( Al Baqarah : 185 )

Semua orang maklum bahawa lailatul qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan yang mana jika dibandingkan dengan kebiasaan umur manusia ia bersamaan dengan 83 tahun 4 bulan. Malam yang menyapa dengan salam permulaannya hingga keluarnya fajar. Malam yang penuh dengan keberkatan, yang mempunyai keistimewaan, malam yang lebih baik dari 1000 bulan bahkan dari seumur hidup manusia.

Dalama surah Al Qadar berulang kali Allah menyebutkan kalimat Al Qadar dan di tanyakan apakah Al Qadar itu? Pertanyaan ini menunjukkan bahawa kemuliaan malam itu adalah kemuliaan yang sukar diketahui keadaannya.
Diriwayatkan oleh An Nasa-i dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda :
" Telah datang kepadamua bulan Ramadhan yang penuh dengan keberkatan. Allah telah memfardhukan atasmu puasanya. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barangsiapa yang tidak diberikan kebaikannya, maka sungguh dia tidak diberikan kebaikan. "
Daripada hadis di atas, memang membuktikan hanya sebahagian manusia sahaja yang Allah berikan kemuliaan dengan kebaikan yakni berjumpa dengan Lailatul qadar sedangkan orang2 yang Allah tidak menghendaki mendapat kebaikan tidaklah mendapat kebaikan itu.

Subhanallah, memang penuh berhikmah apabila Allah meletakkan lailatul qadar di sepuluh malam yang terakhir walaupun kita sendiri tidak mengetahui malam yang sebenar namun dari kebanyakan pendapat ulama' berdasarkan hadis Baginda memang ramai yang berpendapat lailatul Qadar boleh dijumpai di 10 malam yang terakhir. Inilah umpama tapisan Allah, hanya sebahagian umat Islam yang terus istiqamah hingga ke akhir ramadhan....ini dibuktikan dengan pengurangan bilangan jemaah yang bersolat terawikh di surau2 @ masjid2..
Oleh itu, marilah kita bersama2 berdoa agar kita terus istiqamah hingga akhir Ramadhan malahan hingga ke penghujung usia dan mendapat husnul khotimah dan semoga kita terpilih untuk menjadi sebahagian umat islam yang terpilih mendapat kebaikan iaitu kemulian Lailatul Qadar..
Amiin........


p/s - teringat memori terawikh di kampung halaman tercinta, kebanyakan yang bertahan hingga 20 rakaat adalah warga emas sedangkan yang masih muda 8 rakaat dah tak dapat bertahan.......jangan lupa, maut tak mengenal usia......